Välkommen till Tolkutbildning.se

En tolk arbetar kommunikation mellan människor – talad som skriftlig. Beroende på de olika situationer som tolkning används så kan tolkyrket delas in i diverse olika kategorier. Mer om dessa kategorier och utbildningar som erbjuds till dig som vill bli tolk kan du läsa mer om på denna sida.

De flesta olika tolkutbildningar som finns och erbjuds idag är eftergymnasiala och längden på tolkutbildningarna varierar, från ett upp till fyra år. De olika tolkutbildningarna som finns i Sverige bedrivs av olika studieförbund och folkhögskolor runt om i landet. De tolkutbildningar som drivs av studieförbunden tar ut en avgift för undervisningen, medan utbildningarna som bedrivs av folkhögskolorna är avgiftsfria.

Guide till att utbilda sig till tolk